Praktijknieuws – Huisarts Hendrikx – Steenderen

Welkom op de site van huisarts Leon Hendrikx

Op deze website vindt u informatie over de werkwijze van onze apotheekhoudende huisartspraktijk te Steenderen. U wordt geïnformeerd over de spreekuurtijden, telefonische bereikbaarheid, huisbezoek, dienst- en waarneemregelingen. Voor het maken van afspraken of contact met de doktersassistente kunt u bellen 0575-451366.

Huisarts Hendrikx
Burg. Smitstraat 23 7221 BH Steenderen

Praktijknieuws

Op maandagavond 4 september is de apotheek gesloten.

Wijziging telefoonnummer Spoedpost Zutphen.

Vanaf 1 februari is er een nieuw telefoonnummer voor de Spoedpost huisartsen Zutphen.

Het oude nummer 0900-2009000 zal op den duur gaan verdwijnen. Reden voor de omzetting is dat de kosten voor 0900 nummers hoger zijn, vanuit het buitenland niet te bereiken en sommige mensen hebben 0900 nummers geblokkeerd. Vanaf 1 februari kunt u de huisartsenpost (Spoedpost) bereiken via telefoonnummer 085-0791111

Gedurende een bepaalde periode wordt indien u 0900-2009000 belt dit nummer doorgeschakeld.

Voor meer informatie: www.spoedpostzutphen.nl

Huisarts in opleiding

Vanaf 1 maart is er een huisarts in opleiding werkzaam bij ons in de praktijk. Haar naam is Clara Kammüller.

Wie huisarts wil worden, moet na het behalen van het artsexamen de specialisatie huisartsgeneeskunde volgen. Deze specialisatie duurt drie jaar. In het 1ste en 3de jaar werkt de aios (arts in opleiding specialisatie) in een huisartsenpraktijk.

Er wordt tijdens deze specialisatie steeds gewerkt onder begeleiding van een ervaren en getrainde huisarts, de opleider huisartsgeneeskunde.

De huisarts in opleiding houdt zelfstandig spreekuur en legt visites af. Zo nodig overlegt de aios met de opleider of een van de andere artsen tijdens of na het spreekuur of een visite.

Op de huisartsenpost doet hij/zij ervaring op in het verrichten van avond-, nacht- en weekenddiensten.

De huisarts in opleiding heeft 1x per week onderwijs aan de universiteit .

Voor u als patiënt zijn er duidelijke voordelen aan deze opleidingssituatie. De huisarts in opleiding heeft meer spreekuurtijd, daarnaast worden alle consulten en visites van de huisarts in opleiding met de eigen huisarts nabesproken en geanalyseerd, er “kijken” dus twee dokters naar uw probleem. Op de lange termijn helpt u mee aan het zorgen voor goede huisartsen in de toekomst

Het kan zijn dat de huisarts in opleiding vraagt of een consult opgenomen mag worden voor onderwijsdoeleinden. Het spreekt voor zich dat het u vrij staat een dergelijk verzoek af te wijzen en dat er met beeld- of geluidmateriaal vertrouwelijk wordt omgegaan.

Waarom werkt de praktijk met huisartsen in opleiding

Wij willen graag onze ervaring en enthousiasme voor het vak overbrengen aan jonge artsen, om op die manier goede huisartsen voor de toekomst af te kunnen leveren en een toekomstig tekort aan huisartsen vóór te zijn. Bovendien brengen deze jonge artsen vaak andere inzichten en nieuwe ideeën mee vanuit de opleiding.

 

Geneesmiddelen voorkeursbeleid zorgverzekeraar

Geneesmiddelen zijn er van verschillende merken. De kwaliteit en werking is hetzelfde, de prijs kan
echter verschillen. Om ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft, bepaalt uw
zorgverzekeraar het merk van het geneesmiddel dat u vergoed krijgt. Dit heet het
preferentiebeleid/ voorkeursbeleid. Uw apotheekhoudend huisarts geeft u het juiste geneesmiddel
met dezelfde werkzame stof als uw vertrouwde medicijn. Wij controleren of het aangewezen
middel geschikt en veilig is voor u. Voordat geneesmiddelen toegelaten worden op de Nederlandse
markt controleert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deze geneesmiddelen op
kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. De minister stelt vast of geneesmiddelen onderling
vervangbaar zijn. Uw zorgverzekeraar vergelijkt daarna de prijzen. Zij wijzen het middel met de
laagste prijs aan als voorkeursgeneesmiddel. Onder andere DSW en ONVZ hanteren geen
voorkeursbeleid. Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan gebeuren dat u niet goed reageert
op een medicijn doordat u bijvoorbeeld allergisch bent voor een hulpstof. Neem in dat geval
contact met ons op. Als er sprake is van medische noodzaak dan kijken wij welk alternatief merk
wel voor u geschikt is. Is er geen medische noodzaak maar wilt u wel een ander merk geneesmiddel
dan uw zorgverzekeraar vergoedt? Dan moet u dit geneesmiddel volledig zelf betalen. U kunt dit
dan ook niet achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie over het voorkeursbeleid
is te vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons
opnemen.