Praktijknieuws – Huisarts Hendrikx – Steenderen

Welkom op de site van huisarts Leon Hendrikx

Op deze website vindt u informatie over de werkwijze van onze apotheekhoudende huisartspraktijk te Steenderen. U wordt geïnformeerd over de spreekuurtijden, telefonische bereikbaarheid, huisbezoek, dienst- en waarneemregelingen. Voor het maken van afspraken of contact met de doktersassistente kunt u bellen 0575-451366.

Huisarts Hendrikx
Burg. Smitstraat 23 7221 BH Steenderen

Praktijknieuws

Patiënttevredenheidsonderzoek

In november en december 2021 is er een patiënten tevredenheidsonderzoek gehouden in de praktijk. Patiënten werden gevraagd een vragenlijst in te vullen over een aantal onderwerpen binnen de huisartspraktijk zoals bereikbaarheid, praktijkorganisatie, apotheek en klachtenregeling. Uit deze vragenlijsten bleek dat Huisartspraktijk Hendrikx gewaardeerd wordt met gemiddeld een 8! Hier zijn we erg blij mee.

Een aantal punten kwam als (zeer) goed naar voren zoals vlot iemand aan de lijn hebben bij telefonisch contact met de praktijk, spoedopvang bij letsel en gebruik van de website.

Er zijn echter ook een aantal punten die aandacht verdienen en indien mogelijk om verbetering vragen:

Verbeterpunten Wat gaan we eraan doen
 • Het spreekuur van de huisarts loopt regelmatig langer dan 10 minuten uit
 • Wij gaan in de komende twee maanden bijhouden op welke tijdstippen dit het vaakst gebeurt en op die tijden gaan we 10 minuten blokkeren om weer in te lopen.
 • Het buiten wachten/ in de unit wachten wordt als onprettig ervaren
 • Gezien de huidige Coronasituatie én de beperkte binnenruimte (te kleine wachtruimte) is hier echter geen oplossing voor.
 • De zichtbaarheid van patiënten bij de apotheekbalie buiten
 • Wij hebben een camera waarmee de apothekersassistente u ziet staan, zij komt zo spoedig mogelijk naar u toe. Het kan echter zijn dat zij aan de telefoon zit of met een recept bezig is, hiervoor vragen wij uw begrip en geduld.
 • Graag zouden patiënten een mail of app ontvangen als bestelde medicatie klaarligt
 • Hierover hebben wij contact opgenomen met de websitemaker. Eén en ander zal worden gerealiseerd. Op de website en bij de uitgifte van medicatie zullen wij aangeven wanneer dit van start gaat.
 • De uitlogbutton op de website; in de beveiligde patiënten omgeving wordt als moeilijk vindbaar aangegeven
 • De lay-out van de website is landelijk hetzelfde, hier hebben wij geen invloed op. Als u de website op een laptop bekijkt is de uitlogbutton duidelijker te zien.
 • Fouten rondom uitgifte medicijnen
 • Wij verzoeken u een verbeterpunten/ ideeënformulier in te vullen. Deze is verkrijgbaar bij de balie van de apotheek of via de website te downloaden. Zo kunnen wij nagaan welke fout er is gemaakt en dit met desbetreffende medewerker bespreken.

Tip: Als u bent aangemeld bij UwZorgOnline kunt u zelf een afspraak maken op een dag en tijd die u uitkomt. Een brochure over (aanmelden bij) UwZorgOnline kunt u krijgen bij de balie van de apotheek. Ook op onze website kunt u hierover informatie vinden.