Speciale aandachtsgebieden – Huisarts Hendrikx – Steenderen

Welkom op de site van huisarts Leon Hendrikx

Op deze website vindt u informatie over de werkwijze van onze apotheekhoudende huisartspraktijk te Steenderen. U wordt geïnformeerd over de spreekuurtijden, telefonische bereikbaarheid, huisbezoek, dienst- en waarneemregelingen. Voor het maken van afspraken of contact met de doktersassistente kunt u bellen 0575-451366.

Wij beschikken sinds kort over verder digitale mogelijkheden in de vorm van chatten en symptoomchecker. Zie voor meer informatie op pagina digitale zorgzaken regelen

 

Huisarts Hendrikx
Burg. Smitstraat 23 7221 BH Steenderen

Speciale aandachtsgebieden

  • Cardiovasculair risico management
  • Kleine chirurgische ingrepen
  • Sterilisatie bij de man
  • Tele dermatologie
  • Diabetes en longziekten
  • Ouderenzorg met Easycare methode
  • Allergie en immunotherapie
  • Farmacotherapie en polyfarmacie

Voor de sterilisatie van de man geldt dat de kosten €445,27 (conform het geldende tarief vergoeding zorgverzekeraar) zijn, dit is inclusief voorbespreking, ingreep, nacontrole en semenbeoordeling na 3 maanden.  In onderling overleg kan op maandagavond of vrijdagmiddag de ingreep gepland worden.

In het kader van ouderenzorg zijn wij bezig met Advanced Care Planning.

Dit is een proces waarbij patiënt met behandelend arts de wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt niet meer in staat is om beslissingen te nemen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar Thuisarts.nl

Bij de KNMG zijn patiëntenbrochures te vinden, bij de patiëntenfederatie een fraai ebook.

Informatiefilm “Praat erover”